Inloggen Digitale Polismap

Waar u ook bent, u kunt altijd uw polissen inzien, schades invoeren en uw gegevens wijzigen.

Account activeren

Wanneer u per brief of e-mail uw relatienummer en registratiecode heeft ontvangen, kunt u uw account activeren.

Om uw account te activeren dient u de volgende 3 stappen te doorlopen:

  1. Voer uw relatienummer en registratiecode in. Heeft u deze gegevens niet tot uw beschikking, neem dan contact met ons op. Let op, registratiecode is hoofdlettergevoelig!
  2. Uw nieuwe wachtwoord moet uit minimaal 8 karakters bestaan, waarvan minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 cijfer en 1 van de volgende speciale karakters: ` ~ ! @ # $ % ^ & * () _ - + = {} [] \ | : ; " ' <> , . ? /
  3. Uw account is geactiveerd. U kunt direct van uw digitale polismap gebruikmaken.